top of page

Prosjekter

perspektivet.jpg
Perspektivet Museum
«Mellom gatekunst og friluftsmuseum
– et mulighetsrom for inkludering?»
Musea i Sogn og Fjordane 2.jpg
Musea i Sogn og Fjordane
Uenighet og motstand som forutsetning for endringsarbeid i museene og kulturlivet
Prosjekt_Kongo_20191129_164236_edited_edited.jpg
Kulturhistorisk Museum, UiO
«Kongo – samling, undring og diskusjon (KUSD)»
Bilde1.png
Varanger Museum
«Skallelv kirke – Fornorskning eller brobygger i kvensk læstadiansk bygd?»
Typisk-dem_2021_Foto_MAR (22).jpg
Oslo Museum, Interkulturelt Museum
«Uenighetsfellesskap i museene»
Museet Midt_trønderrock.jpg
Museet Midt
«Trønderrockfenomenet: et godt utgangs-
punkt for mangfoldsarbeid i museet?»
Anno_romanifolket.png
Anno Museum, Glomdalsmuseet
«Uenighetsfelleskapets muligheter og utfordringer. Erfaringer fra arbeidet med romanifolket/taterne på Glomdalsmuseet»
randsfjord.jpg
Randsfjordmuseet
«Bryt fasaden»
Nord-Troms museum.jpg
Nord-Troms Museum
«Brudd i enighet»
Nasjonalmuseet_ill_LineEngen_Foto Annar Bjørgli.jpg
Nasjonalmuseet
«Tverrfaglig kreativt prosjektarbeid i kunstmuseet: et uenighetsfelleskap?»
Anno_film2.jpg
Anno Museum, Glomdalsmuseet
«Leve med forskjeller – kuratering av mangfold med film»
Linderud gård.jpg
Museene i Akershus, Linderud gård
«Her dyrker vi ikke bare jorda – vi dyrker mennesker!»
bottom of page