top of page

Varanger museum
«Skallelv kirke – en gjenreisningskirke i et kvensk og læstadiansk miljø»

Bygda Skallelv er omtalt som en læstadiansk kvensk bygd. Det læstadianske var sterkt knyttet til den etniske gruppen, særlig gjennom språk. Menigheten søkte om et bedehus, men fikk 8 år senere oppført en kirke som del av gjenreisningen i Finnmark. Prosjektet vil se på hvordan bygdas læstadianske menighet og kirken har sameksistert, og hvordan har de eventuelt påvirket hverandre. Var de to ulike motstridende aktører, eller to sider av samme sak? I hvilken grad fikk kirken en lokal identitet. Dette vil ses gjennom bruk av kirken og i hvilken grad dette kommer til uttrykk i kirkens arkitektur og symbolbruk.

Prosjektansvarlig: Tove Kristiansen

bottom of page