top of page

Perspektivet Museum
«Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom for inkludering?»

Perspektivet Museum har gjennomført to formidlings- og utstillingsprosjektet «Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom for inkludering?» Først i 2018 og i ny utgave i 2020. Den andre i en form som tok opp i seg refleksjoner rundt spørsmål som oppstod i det første prosjektet, samt tilpasning til smittevernsituasjonen våren 2020.  Gjennom fortellinger om et gatekunstprosjektene analyserer Perspektivet Museum hvordan friluftsmuseet og museets samlinger kan brukes på nye måter for nye publikumsgrupper i to artikler. Her diskuteres spørsmålene: Når skaper møtene mellom de ulike aktørene i gatekunstprosjektet assosiasjoner, forbindelser og tilhørigheter? Når skaper de opplevelser av fremmedhet og ekskludering? På hvilke måte foregår disse møtene og hvilke subjektposisjoner gjøres tilgjengelig og inntas av aktørene, både mennesker og «ting»? Hva var det i situasjonen som bidro til opplevelse av fremmedhet eller tilhørighet eller kanskje begge deler, på ulike måter for ulike deltakere?

Prosjektansvarlig: Marianne A. Olsen

Publisering:

Aure, Marit & Marianne A. Olsen 2022. “Å gjøre byen til sin: Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst.” I Marit Aure, Anikken Førde, Tone Magnussen & Tone Nyseth (red.), Retten til den mangfoldige byen. Oslo: Scandinavian Academic Press: https://issuu.com/amediaannonse/docs/retten-til-byen/s/16225200

«Gatekunst rundt væreiergården i Folkepark Friluftsmuseum. Rom og relevans for nye publikumsgrupper», publiseres 2023

bottom of page