top of page

Oslo Museum, Interkulturelt Museum
«Uenighetsfellesskap i museene»

Oslo Museum har anvendt tankegodset i Uenighetsfellesskapsprosjektet i sin formidlingsaktivitet ved Interkulturelt Museum på tvers av ulike prosjekter. Førstekonservator Anders Bettum har arbeidet med Lars Laird Iversens teoretiske rammeverk for Uenighetsfellesskap og diskuterer tenkningens egnethet i musealt formidlingsarbeid i artikkelen «Uenighetsfellesskap i museene».

Prosjektansvarlig: Anders Bettum

Publisering:

Uenighetsfellesskap i museene, Vitenskapelig artikkel i Nordisk Museologi 31(2) 2021:

https://journals.uio.no/museolog/article/view/9607

 

Omtale:

Museumsnytt 2022

bottom of page