top of page

Nasjonalmuseet
«Hvordan best forholde seg til motstemmene i uenighetsfelleskapet?»

Nina Denny Næss undersøker hvordan kunstmuseet kan innta rollen som et relevant forum, takle konfliktfylte temaer samtidig som vi skal ivareta vår rolle som et sted for alle? Lars Laird Iversens Uenighetsfelleskap og Nansen Fredssenters folkedialogmodell er grunnlag for metodeutvikling for samtaleformer i to ulike formidlingsprosjekter som behandler kunstneriske uttrykk knyttet til norsk identitet og nasjonale narrativer.

Prosjektansvarlig: Nina Denny Næss

bottom of page