top of page

Nasjonalmuseet
«Tverrfaglig kreativt prosjektarbeid i kunstmuseet:
et uenighetsfelleskap?»

Deltagelse i «Uenighetsfellesskapet» er knyttet til arbeid med en nytenkning av forskning, kunnskap, faglighet og kvalitet i kunstmuseet. Line Engen undersøker det tverrfaglige kreative prosjektarbeidet mot publikumskonsepter i kunstmuseet opp imot Lars Laird Iversens uenighetsfelleskapsbegrep. Uenighetsfellesskapsprosjektet er utgangspunkt for refleksjoner i interdisiplinære prosjektutviklingspraksis og for arbeid med formidlingsbasert forskningsformidling.

Prosjektansvarlig: Line Engen

Publiseringer:

Museum: Fram for konstruktiv uenighet!, Forskerforum 2022: https://www.forskerforum.no/museum-fram-for-konstruktiv-uenighet/

“Practice-led Research in the Art Museum  Research on Education Practices Led by the Practitioners» Vol 10 Nr. 2 (2021): Art in Education: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/3769

bottom of page