top of page

Musea i Sogn og Fjordane (MISF)
«Uenighet og motstand som forutsetning for endringsarbeid i museene og kulturlivet»

Prosjektet «Uenighet og motstand som forutsetning for endringsarbeid i museene og kulturlivet» bygger videre på spørsmål som Thomas Walle har belyst i artikkelen «Museale inkluderingsstrategier» i Mangfoldsnettverekts foregående prosjekt med antologien «Et Inkluderende Museum»(2018). Utgangspunkt for prosjektet er en forståelse av museene som aktive inkluderingsaktører, og hvordan endringsarbeidet utøves fra en privilegert posisjon. Kan motstand og uenighet inkorporeres i museenes inkluderingsarbeid på måter som bidrar til å nå målene om demokratisk deltakelse? Er motstand og friksjon en forutsetning for reell endring i kulturlivets maktstrukturer, og hvordan kan institusjonene selv legge til rette for dette? En analyse av en sesjon under Nordic Dialogues i 2019, sluttkonferansen til Nordisk Ministerråds treårige prosjekt Inkluderende Kulturliv i Norden er grunnlaget for arbeidet med en artikkel.

Prosjektansvarlig: Thomas Walle

Se Tomas Walle presentere prosjektet

bottom of page