top of page

Kulturhistorisk Museum, UiO
«Kongo – samling, undring og diskusjon (KUSD)»

Samarbeidet mellom personer med familiebakgrunn fra Kongo og museet har som formål å øke kunnskap om gjenstandene i kongosamlingens historie, mening og deres betydning i dag. Mål om å styrke relasjonen mellom kildegruppen og museet er i tråd med museets strategi for kulturelt mangfold og inkludering. Dette er et prosessorientert prosjekt. Gjennom samlinger og intervjuer undersøker deltagerne muligheter for å etablere en enighet mellom diasporamiljøet og forvaltningsinstitusjonen, Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo, om delt ansvar for å sikre at museumssamlingen gjøres kjent for interesserte og kommende generasjoner.

 

Les mer om prosjektet i Museumsnytt

Prosjektansvarlig: Tone Cecilie Simensen Karlgård

Publisering:

Fruktbar uenighet, Museumsnytt 2022

Se Tone Cecilie Simensen Karlgård presentere prosjektet

bottom of page