top of page

Anno Museum, Glomdalsmuseet
«Uenighetsfelleskapets muligheter og utfordringer. Erfaringer fra arbeidet med romanifolket/taterne på Glomdalsmuseet»

Anno Museum, Glomdalsmuseet har deltatt «Uenighetsfellesskapet» med prosjektene «dialogprosjekt og relasjonsbygging» og artikkelen «The Stories Museums tell». I prosjektet har museet undersøkt hvordan bruk av erfaringsnær kunnskap i utstillinger og formidlingsopplegg bidrar til å gjøre medvirkedes stemmer synlige samtidig som museets besøkende engasjeres emosjonelt. På samme tid kan museenes frykt for konflikt hindre en god intern dialog og gjøre endring vanskelig.

Prosjektansvarlig: Mari Møystad

Publisering:

The stories museums tell, in Museological Review, Issue 24. 2020. (pp. 97-110). https://le.ac.uk/-/media/uol/docs/academic-departments/museum-studies/museological-review/mr-issues-24.pdf

Se Mari Møystad presentere prosjektet

bottom of page