top of page

Anno Museum, Glomdalsmuseet
«Leve med forskjeller – kuratering av
mangfold 
med film»

Videoprosjektet «Leve med forskjeller» er utviklet og inkludert i en utstilling ved Glomdalsmuseet. Intervjuer og erfaringsdeling fra deltagerne er grunnlagsmateriale for refleksjoner rundt kuratorens rolle og publikums erfaring.

Prosjektansvarlig: Sigurd Nielsen

Les mer om prosjektet

Se Sigurd Nielsen presentere prosjektet

bottom of page