top of page

Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

2019–2021 jobbet Mangfoldsnettverket med fellesprosjektet «Uenighetsfellesskapet». Begrepet utfordrer idealet om at alle må være enige, og ser heller på uenighet og konflikt som noe verdifullt, så lenge vi er enige om spillereglene. Med uenighetsfelleskap som tematisk overbygning har 11 ulike museer utforsket museene som arenaer for meningsbrytning.

 

På disse sidene finner du mer informasjon om prosjektene som var med og erfaringene som ble gjort i perioden.

 

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolleprogram

Les mer her:

Mangfoldsnettverket er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter. Oslo Museum er koordinator for nettverket. Les mer her

bottom of page